Вихователь-методист


Завдання  освітньої діяльності
ДНЗ № 50 у 2018-2019 н.р.


1.     Формування морально-етичних уявлень дошкільників у сюжетно-рольовій грі

2.       Розвиток зв’язного  мовлення дошкільників у процесі навчання розповідання за картиною


3.      Активізація рухової активності дошкільнят на прогулянці – як шлях зміцнення фізичного і психічного здоров’я  особистості.  ( засобами  рухливих  ігор)23. 02.2018 р. відбулася Педагогічна рада № 3Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами образотворчого мистецтва і музики


Порядок денний:
1.    Аналіз роботи ДНЗ  по   художньо-естетичному розвитку дітей дошкільного віку засобами образо-творчого мистецтва .
                                                                                     Завідувач ДНЗ  Янковська Т.І.
   2. Розвиток музичних здібностей дітей у процесі творчої діяльності.
                                                                                    Музичний керівник   Данис Т.О.   
3.     Гурткова робота як засіб розвитку  літературних здібностей дошкільників.
                                                                  Вихователя середньої А групи  Бережна О.В.
                            
4.     Творчі звіти вихователів, які атестуються у 2017-2018 н.р.

5.     Затвердження характеристик  вихователів, які атестуються   у 2017-2018 н.р.

Напрямки роботи закладу у 2017-2018 н.р.

Основні завдання педагогічного колективу на 2017-2018 н.р. створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно - орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в закладі. Це сприятиме своєчасному становленню і всебічному розвитку життєвої компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі.

       Продовжено роботу щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

       З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів та здібностей вихованців педагогічний колектив організує освітній процес за  такими пріоритетними напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий.

      У 2017-2018 н.р. педагогічний колектив спрямовує свою діяльність. на вирішення завдань:
1.     Формування соціально-комунікативної компетенції дітей  в процесі ігрової діяльності (  сюжетно-рольова гра).
2.     Розвиток творчих здібностей дошкільників  засобами образотворчого мистецтва і музики.
3.     Оптимізація співпраці з батьками по зміцненню та збереженню психічного і фізичного здоров’я дітей