Освітні програми

Основні державні документи, які регламентують діяльність дошкільного навчального закладу№ 50

1.     Конституція України
2.     Конвенція про права дитини
3.     Закон України "Про охорону дитинства"
4.     Закон України "Про освіту"
5.     Закон України "Про дошкільну освіту"
6.     Положення про дошкільний навчальний заклад
7.     Програмно-методичними матеріалами МОН України, молоді та спорту; Міністерства охорони здоров'я.
8.     Базовий компонент дошкільної освіти
          9.  Статут ДНЗ.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про освіту

(Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 )

Стаття 11. Дошкільна освіта
1. Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.
2. Діти старшого дошкільного віку обов’язково охоплюються дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти.
3. Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти несуть батьки.
4. Батьки самостійно обирають способи та форми, якими забезпечують реалізацію права дітей на дошкільну освіту.
5. Органи місцевого самоврядування створюють умови для здобуття дошкільної освіти шляхом:
- формування і розвитку мережі закладів освіти;
- замовлення підготовки педагогічних працівників;
- реалізації освітніх програм неформальної освіти для батьків;
- проведення інших заходів.


Наш дошкільний навчальний заклад № 50 «Дельфін» організовує освітню діяльність за Базовим компонентом  дошкільної освіти і  освітньою програмою «Дитина у дошкільні роки» (наук. кер. Крутій К.Л.)


Програма зорієнтована на цінності та інтереси дитини, врахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, на збагачення, ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.

                                                                          Програма “Дитина в дошкільні роки”:
Ø забезпечує:
·     охорону та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дитини;
·     фізичний розвиток дітей;
·     оптимальне навантаження на дитину з метою захисту від втоми;
·     емоційне благополуччя кожної дитини;
·     створення умов для розвитку особистості дитини, її здібностей;
·     залучення дітей до загальнолюдських та етносоціокультурних цінностей;
·     взаємодію з родиною щодо забезпечення повноцінного розвитку дітей;
Ø передбачає організацію дитячої діяльності в трьох формах:
·     заняття як спеціально організована форма навчання;
·     нерегламентовані види діяльності;
·     вільний час, передбачений для дитини впродовж дня.
У програмі закладено оптимальне співвідношення індивідуальної та спільної діяльності дітей.
Мета програми – забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та духовний розвиток зростаючої особистості; полегшити входження дитини в широкий світ і розвинути її внутрішні сили.
Основне завдання програми “ Дитина в дошкільні роки“ – озброєння дитини наукою життя; формування базисних характеристик.
Науково-теоретичним ґрунтом програми є досягнення вітчизняної та світової психолого-педагогічної науки, а також сучасні дослідження розвитку дитини, які визнають своєрідність, унікальність, особливість дошкільного дитинства у становленні особистості, врахування синтезивності даного періоду щодо первинного схематичного світогляду, супідрядності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інстанцій, самосвідомості. 
                                 
До базисних характеристик особистості науковці відносять:
·   компетентність
·   креативність
·   ініціативність
·   довільність
·   самостійність
·   відповідальність
·   безпеку та незалежність поведінки
·   самосвідомість
·   здатність особистості до самооцінки.
Своєчасне становлення базисних характеристик розглядається авторами програми як необхідність реалізації стандарту, визначеного “Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні”, тобто виконання обов’язків держави перед дитиною, родиною та суспільством взагалі, пов’язаних із забезпеченням рівного старту розвитку кожної дитини незалежно від місця та умов проживання, типу дошкільного закладу.

Парціальні освітні програми:
·        «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку     (авт. – Лохвицька Л.В.);
·         «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);
·        «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);
·        «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоровья та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.);
·        «Україна-моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку ( авт. Кичата І.І. та ін.);
·        «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі ( авт. Березіна О.М., Гніровська О.З., Лінник Т.А.);
·        «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку ( авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.);